Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym-Wrocław 2020

Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym-Wrocław 2020

PUCHAR POLSKI DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM
Wrocław, 24 –25 października 2020 r.

DATA:

MIEJSCE:

24 – 25 października 2020 r. (sobota – niedziela)

Hala Widowiskowo-Sportowa ORBITA
54- 239 Wrocław, ul. Wejherowska 34

ORGANIZATOR: Polska Unia Karate Tradycyjnego
Dolnośląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego
Klub Karate Tradycyjnego „KOBU” Wrocław – Stowarzyszenie

Drodzy Klubowicze,

Zapraszamy naszych najmniejszych karateków do udziału w Pucharze Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym który odbędzie się we Wrocławiu. Zainteresowanych prosimy o kontakt drogą mailową na: biuro@karatenikobushi.pl, bądź telefonicznie 794 602 404

PROGRAM:

23 października (piątek)

godz. 17:00-21:30
godz. 18:00-20:00

 

Przyjazd i rejestracja ekip,
Kurs Sędziowski

24 października (sobota) Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

godz. 09:00-09:30

godz. 09:30-09:45
godz. 10:00-18:00

 

 

 

Ceremonia Otwarcia (prezentacja ekip ),

Wspólna rozgrzewka,
Przeprowadzenie zawodów w konkurencjach indywidualnych i drużynowych gr. C, D,

 

25 października (niedziela) Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym  
godz. 09:00-09:15
godz. 09:30-14:00

 

Wspólna rozgrzewka,
Przeprowadzenie zawodów w konkurencjach indywidualnych i drużynowych gr. A, B,

KONKURENCJE:

KATA INDYWIDUALNE
Grupa A (7 lat i młodsi)
ur. 2013 i później
Grupa B (8, 9 lat)
ur. 2012, 2011
Grupa C (10, 11 lat)
ur. 2010, 2009
Grupa D (12, 13 lat)
ur. 2008, 2007
Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 3 grupach stopni:
Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 6 grupach stopni:
Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 6 grupach stopni:
Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 6 grupach stopni:
9-8 kyu HEIAN 1
7 kyu HEIAN 1-2
6 kyu i wyższe HEIAN 1-3
Kata dopasowane do
niższego stopnia,
systemem chorągiewkowy
9-8 kyu HEIAN 1
7 kyu HEIAN 1-2
6 kyu HEIAN 1-3
5 kyu HEIAN 1-4
4 kyu HEIAN 1-5
3-1 kyu
Eliminacje: HEIAN 1-5,
finał: Bassai Dai, Ji-On,
Kan-Ku Dai – do wyboru
systemem chorągiewkowy
9-8 kyu HEIAN 1
7 kyu HEIAN 1-2
6 kyu HEIAN 1-3
5 kyu HEIAN 1-4
4 kyu HEIAN 1-5
3-1 kyu
Eliminacje: HEIAN 1-5,
półfinał, finał: Bassai Dai,
Ji-On, Kan-Ku Dai – do
wyboru (inne kata w
półfinale i w finale)
systemem chorągiewkowy
9-8 kyu HEIAN 1
7 kyu HEIAN 1-2
6 kyu HEIAN 1-3
5 kyu HEIAN 1-4
4 kyu HEIAN 1-5
3-1 kyu
Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai
(inne kata w półfinale i
w finale),
9-4 kyu system chorągiewkowy
3-1 kyu system punktowy

 

KUMITE INDYWIDUALNE
Kumite ind. chłopców
Kumite ind. dziewcząt
W 3 gr. stopni
Grupa A 9-7 kyu, A 6 kyu i wyższe
Grupa
B, C, D 9-7 kyu
Grupa B, C, D 6-4 kyu Grupa B, C, D 3-1 kyu
Kihon Ippon Kumite (sparing
półwolny na jeden krok)
*ATAK:
1. Oi zuki jodan x 1,
2. Oi zuki chudan x 1
3. Maegeri chudan x 1
* atak z pozycji zenkutsu-dachi
*OBRONA:
1. Age-uke Gyakuzuki
2. Soto-uke Gyakuzuki
3. Gedan-barai Gyakuzuki
* obrona wykonywana
( kontratak) jest na strefę chudan,
Ocena: system chorągiewkowy
Jiyu Ippon Kumite (sparing
półwolny)
Obowiązkowy ochraniacz
*ATAK:
1. Kizamizuki jodan x 1
2. Gyakuzuki chudan x 1
3. Maegeri chudan x 1
4. Ushirogeri chudan x 1
* czas wykonania ataku do 10
sekund
OBRONA:
GO-NO-SEN (po ataku
przeciwnika)
Ocena: system chorągiewkowy
Jiyu Ippon Kumite (sparing
półwolny)
Obowiązkowy ochraniacz
*ATAK:
1. Kizamizuki jodan x 1
2. Gyakuzuki chudan x 1
3. Maegeri chudan x 1
4. Ushirogeri chudan x 1
* czas wykonania ataku do 10 sekund
OBRONA:
W obronie zastosowanie OJI-WAZA
(odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku) lub
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
Ocena: system chorągiewkowy.
Grupa D 3-1 KYU
W finale Ko-Go Kumite
Przepisy wg PUKT

 

KONKURENCJE DRUŻYNOWE
Grupa A i Grupa B ( 9 lat i młodsi) Grupa C i Grupa D (10, 11, 12, 13 lat)
Kata drużynowe dzieci
(zespół może być jednorodny – dziewczęta, chłopcy
lub mieszany)
w 2 grupach stopni:
9-7 kyu –
ocena systemem chorągiewkowym
6 kyu i wyższe – ocena systemem chorągiewkowym
HEIAN 1-5; wystarczy jedno kata, w finale z bunkai
En-bu
(zespół może być jednorodny – dziewczęta, chłopcy
lub mieszany)
9-7 kyu – ocena systemem chorągiewkowym
En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec
6 kyu i wyższe –
ocena systemem chorągiewkowym
(gong w 55 sek. i w 65 sek.; poza czasem kara
Uwaga:
Zawodnik z niższym stopniem może zostać dołączony
do grupy wyższych stopni.
Kata drużynowe dziewcząt
Kata drużynowe chłopców
w 3 grupach stopni:
9-7 kyu –
ocena systemem chorągiewkowym
6-4 kyu – ocena systemem chorągiewkowym
3-1 kyu – ocena systemem punktowym.
HEIAN 1-5, Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai
wystarczy jedno kata, w finale z bunkai
En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec
w 3 grupach stopni:
9-7 kyu – ocena systemem chorągiewkowym
6-4 kyu – ocena systemem chorągiewkowym
3-1 kyu – ocena systemem punktowym.
(gong w 55 sek. i w 65 sek.; poza czasem kara)
Uwaga:
Zawodnik z niższym stopniem może zostać dołączony do
grupy wyższych stopni.

1. Ilość zawodników z jednego klubu w jednej konkurencji indywidualnej w danej grupie stopni: bez ograniczeń.
2. W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zawodnicy zostaną dołączeni do innej grupy najbardziej zbliżonej do stopnia i wieku.
3. Kata indywidualne będą wykonywane parami do wysokości zaawansowania niższego stopnia, zarówno w eliminacjach jak i w finałach. Przepis ten nie dotyczy 3 – 1 kyu.
4. W grupie D 3 – 1 kyu, ocena systemem punktowym
WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Odpowiedni wiek
: wg wymienionych roczników.
2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PUKT.
3. Wszyscy zawodnicy bez względu na wiek zobowiązani są posiadać ważną licencję członkowską PUKT.
4. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Uwaga!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 wprowadzające zmiany w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011, badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne) przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania przeprowadza lekarz
posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
6. Ubezpieczenie NNW.
Uwaga!
Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127,poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa na klubie sportowym.
7. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach.
8. Ochraniacze
Obowiązkowo ochraniacz na zęby dla startujących w Jiyu Ippon Kumite
Obowiązkowo na krocze u chłopców i na piersi u dziewcząt w gr. D (2008,2007). Zawodnicy bez ochraniacza nie będą dopuszczeni do startu.
9. Dokonanie opłaty startowej.
10. Podpisanie przez kierownika ekipy/klubu oświadczenia organizatorowi zawodów o spełnieniu posiadania przez zawodników startujących ubezpieczenia NNW i aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia Covid.
A/ Wysokość opłaty startowej będzie zróżnicowana w zależności od
terminu zgłoszenia i spełnienia warunków przez zawodników i kluby.

L.p. Termin zgłoszenia Wysokość opłaty startowej la
zawodników i klubów spełniających
wymagane warunki
I termin 14 dni do dnia rozpoczęcia zawodów
(10 października 2020 do godz. 24:00)
Opłata startowa:
konkurencje indywidualne –
35 zł
kata drużynowe, en-bu – 45 zł
II termin 7 dni do dnia rozpoczęcia zawodów
(17 października 2020 do godz. 24:00)
Opłata startowa:
konkurencje indywidualne –
45 zł
kata drużynowe, en-bu – 60 zł
III termin Po terminie – okres krótszy niż 7, nie
później niż do 21.10.2020 do godz. 24:00 )
Opłata startowa:
konkurencje indywidualne –
60 zł
kata drużynowe, en-bu – 80 zł

Spełnienie warunków przez zawodników oznacza:
a) wykupienie licencji członkowskiej PUKT–40zł (dotyczy wszystkich zawodników startujących w PPDz 2020),
b) odpowiedni wiek – właściwy wiek wpisany we właściwą kategorię wiekową,
c) odpowiedni stopień zarejestrowany w PUKT,
e) spełnienie warunków przez kluby oznacza dokonanie opłaty za licencję członkowską za bieżący rok.
W przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów terminem zgłoszenia jest termin uzupełnienia tych braków.

WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK 2020 LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ
DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.

Koszt licencji:
Konto PUKT:
200 zł
41 1050 1445 1000 0090 8083 7249

WARUNKI DLA TRENERA (COACHA):
1. Coach musi posiadać rekomendację ( nie ma obowiązku posiadania stopnia DAN ) władz klubu który prezentuje w formie pisemnej, którą składa do biura zawodów bądź przesyła skanem na adres e-mail organizatora.
2. w czasie zawodów coach musi być ubrany w karate-gi lub dres klubowy (tylko osoby tak ubrane będą mogły wejść w strefę rozgrywania zawodów).
Uwaga!
Przypominamy, że istnieje możliwość sprawdzenia w bazie danych PUKT dostępnej on-line, przed dokonaniem zgłoszenia, czy zawodnicy i kluby spełniają wymagania (licencje, stopnie). Zwracamy uwagę, że w przypadku stwierdzenia (po zgłoszeniu) braków dotyczących wymagań formalnych
terminem zgłoszenia jest termin uzupełnienia tych braków.
ZGŁOSZENIA:
1. Rejestracja klubów będzie odbywała się poprzez system zapisów PUKT – Planowane uruchomienie zapisów na zawody to 02.10.2020r.
2. Opłaty startowe zostaną uruchomione razem z zapisami – planowany termin możliwości dokonywania opłat startowych to 02.10.2020r.
UWAGA! Szczegóły dotyczące rejestracji oraz sposobu dokonywania opłat startowych zostaną rozesłane do Państwa w osobnym mailu.
3. TERMINY:
a) do dnia 10 października 2020 r. włącznie – wg stawek z tabeli wysokości opłat (jeśli zawodnicy i kluby spełniają warunki),
b)
do dnia 17 października 2020 r. włącznie – wg stawek z tabeli wysokości opłat (jeśli zawodnicy i kluby spełniają warunki),
c)
mniej niż 7 dni nie później niż do dnia 21 października 2020 r.– włącznie wg stawek z tabeli wysokości opłat (jeśli zawodnicy i kluby spełniają warunki),
UWAGA! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 3 dni przez zawodami, tj. 21 października 2020 r. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia.
A.
W przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów – za termin zgłoszenia przyjmuje się termin uzupełnienia braków. Wówczas opłata startowa będzie dostosowana do terminu, w którym braki zostaną uzupełnione.
B. Brak dokonania opłaty startowej będzie również traktowany jako brak formalny.
C. W dniu rozpoczęcia zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia i nie będzie możliwości uzupełniania braków. Zostaną poddane weryfikacji jedynie sprawy zgłoszone do dnia 21 października 2020.
D. Nie przewiduje się zawrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.
E. Rejestracji na zawody ( sprawdzenie list startowych, oceny formalnej) dokonują kierownicy ekip poprzez przesłanie skanem na adres e-mail: biuropuchar@gmail.com
następującej dokumentacji: ostateczna lista zawodników, oświadczenia organizatorowi zawodów o spełnieniu posiadania przez zawodników startujących ubezpieczenia NNW i aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia Covid, Rodo i zgoda na udostępnianie
wizerunku. Wszystkie dokumenty zostaną do Państwa rozesłane oraz będą do pobrania na
stronie www.puchardzieci.kobu.pl
F. W biurze zawodów w hali ORBITA przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu w dniu 24 października w godz. 8:00-18:00 do odebrania będą pakiety startowe dla klubów (tj. identyfikatory, nagrody dla uczestników).
ZAKWATEROWANIE: -kluby dokonują rezerwacji indywidualnie wg
dostępności.
Uwaga oferta specjalna na Puchar Dzieci od PARK HOTEL DIAMENT WROCŁAW****:
130,00 PLN osoba w twin lub trpl (pokoje 2- i 3-osobowe) z ciepłą kolacją/doba – kontakt tylko z głównym menagerem na hasło „Puchar Polski Dzieci – karate” – rezerwacje tylko do 9.10.2020 Agata Kleszko kom. +48 506 102 076 email: akleszko@hotelediament.pl – adres: ul. Muchoborska 10, 54-424 Wrocław. Pozostałe hotele wg dostępności:

l.p. hotel standard ulica odległość od hali
Orbita
[km]
1 Boutique Hotel’s 3* ul. Kwiska 1 3,5
2 Novotel City 3* ul. Wyścigowa 35 10,0
3 CITI Hotel’s Wrocław hostel ul. Trzemeska 10 3,6
4 CITI Hotel’s Wrocław hostel ul. Trzemeska 10 3,6
5 CITI Hotel’s Wrocław hostel ul. Trzemeska 10 3,6
6 Butique Hostel Trio hostel ul. Trzemeska 4 3,7
7 Butique Hostel Trio hostel ul. Trzemeska 4 3,7
8 Butique Hostel Trio hostel ul. Trzemeska 4 3,7
9 Ibis Budget Stadion 1* ul. Lotnicza 151 4,9

WYŻYWIENIE:
Podczas zawodów będzie można skorzystać z dania obiadowego w postaci:
OPCJA NR 1: grillowany filet drobiowy z pomidorem i serem, podany z ziemniakami i surówką – 22 zł,
OPCJA NR 2: kofta z ciecierzycy, chutney pomidorowy, ryż, surówka – 22 zł,
1. Zamówienie na catering należy przesyłać na karcie zgłoszeń wraz z danymi do faktury.
2. Kierownicy ekip dokonują
płatności za catering na podstawie wystawionej faktury po złożeniu zamówienia. Faktura zostanie wysłana na wskazany adres mailowy. Ze względu na planowaną dużą ilość zawodników możliwa jest tylko płatność przelewem.
3. Posiłki będą wydawane wg harmonogramu w dniu zawodów. Przy odbiorze posiłku
kierownicy ekip będą mogli odebrać faktury. UWAGA: w związku z zaostrzonym reżimem sanitarnym odbiory posiłków będą możliwe przez 3-4 osoby z klubu, a następnie rozdane zawodnikom
przez kierownika ekipy. Nie ma możliwości gromadzenia się całymi klubami przy strefie wydawanie posiłków, ani podchodzenia pojedynczo.
4.
Zamówienia należy składać na karcie zgłoszeń do 16 października 2020 r. wysyłając kartę zgłoszeń na adres catering.kobu@gmail.com w tytule maila wpisując nazwę klubu i hasło CATERING.

%d bloggers like this: