Mały Karateka

Opis programu

Idea

Inspiracją do stworzenia programu posłużyły trzy rzeczy:

  • świadomość, że odpowiednio przeprowadzony trening karate jest skutecznym narzędziem do wspomagania prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
  • przekonanie, że ćwiczenia karate wzbogacają, urozmaicają i uzupełniają zwykłe zajęcia ruchowe w przedszkolach i klasach zerowych
  • wiedza, że okres 5lat jest odpowiednim momentem w rozwoju psychofizycznym dziecka w którym z korzyścią dla ćwiczącego można wprowadzać elementy karate do zajęć ogólnorozwojowych
Dlaczego „Mały”?
  • Nowoczesna dydaktyka wychowania fizycznego uznaje, że dziecko w wieku pięciu lat wchodzi w złoty okres motoryczny. Ruchy dziecka w tym okresie są szczególnie celowe, swobodne i płynne. W tym czasie następuje wyjątkowy przyrost w zakresie koordynacji ruchów. Dzieci z dużym powodzeniem uczą się już jeździć na łyżwach i nartach; potrafią pływać etc. – a przede wszystkim mają ogromną potrzebę ruchu.
Dlaczego Karateka?
  • Odpowiedzią na naturalne zapotrzebowania dzieci w tym okresie wiekowym jest trening karate. W tej dyscyplinie sportowej (która jest uznawana także za sztukę samoobrony) szczególna uwaga kładzie się na właściwe ustawienie sylwetki, ćwiczenia rozciągające oraz symetrię i dynamikę ruchów. Istotny element zajęć stanowi trening koncentracji i dyscypliny. Umiejętności i nawyki wyćwiczone na zajęciach w przyszłości sprzyjają adoptacji dzieci w szkole.
Mały Karateka jest to Program specjalnie dostosowany do wieku i możliwości psychofizycznych małych uczestników
  • Ważny element programu stanowią gry i zabawy ruchowe poprawiające cechy motoryczne oraz procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną
  • Na każdym zajęciu są wykonywane ćwiczenia korekcyjne polegające na profilaktyce wad postawy ciała poprzez kształtowanie właściwych nawyków codziennego dbania o prawidłową postawę ciała
  • Program zawiera ćwiczenia korygujące zaburzenia w zakresie dynamiki procesów nerwowych, zwłaszcza nadpobudliwości ruchowej.
  • Uczestnicy Programu Mały Karateka rozwiną w sobie zainteresowanie sportem jako atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego
Zajęcia ruchowe z elementami karate dla dzieci w wieku przedszkolnym zostały pozytywnie ocenione przez profesora Tomasza Karskiego, Kierownika Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Dla rodziców

Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dlatego tak ważna jest rola rodziców, aby zachęcali swoich podopiecznych do aktywności ruchowej już od najmłodszych lat. Nie jest to trudne zadanie, gdyż potrzeba ruchu jest dla dziecka czymś naturalnym. Dzieci chętnie uczestniczą nie tylko w zajęciach obowiązkowych, ale również w dodatkowych formach aktywności

Około 5 roku życia dziecko wchodzi w pierwsze apogeum motoryczności. Cechuje się on harmonią proporcji morfologicznych dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego, a także charakterystyczną równowagą pod względem rozwoju psychicznego, co sprawia że ruchy dziecka w tym okresie są szczególnie celowe, swobodne, płynne

Dzieci w tym wieku uczą się najlepiej z prostych doświadczeń, a mniej z teoretycznego rozważania. Ich proces nauki rozwija się małymi kroczkami, bardzo rzadko w postaci gwałtownych przełomów. Ważne jest, aby dzieci nauczyły się skupiać uwagę, pilnie słuchać i obserwować. Tylko wtedy będą one zdolne w wieku szkolnym do przetwarzania informacji i rozpoznawania wzorców.

Na zajęciach Małego Karateki dzieci rozwijają umiejętności społeczne – uczą się współpracować w grupie, odnosić się z szacunkiem do partnera. Na poziomie emocjonalnym uczą się radzić z emocjami, poznawać swoje mocne strony.

Istotnym elementem Programu jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i samoobrony.

%d bloggers like this: