Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego i obowiązują w niej zasady metodyki wychowania fizycznego. Specyfika gimnastyki korekcyjnej polega na tym, iż ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym, którego nadrzędność to wpływ na prawidłową sylwetkę i postawę ciała. Funkcję kompensacyjna tłumaczymy jako przeciwdziałanie nieutrwalonym jeszcze odchyleniom od stanu prawidłowego, które mają charakter zmian czynnościowych. Jest to działanie profilaktyczne. Funkcja korekcyjna czyli poprawcza. Ma przeciwdziałać  zmianom już istniejącym – strukturalnym, które  w przypadku odchyleń rozwojowych są możliwe do zlikwidowania lub zahamowania drogą ćwiczeń.

Celem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest:

  • Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich;
  • Wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym;
  • Zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązujących zajęciach wychowania fizycznego

Plecy okrągłe są najczęściej efektem długotrwałego przebywania w nieprawidłowych pozycjach siedzących. Charakteryzują się pozycją zgarbioną, co jest związane z pogłębieniem kifozy piersiowej (czyli zbyt dużym zaokrągleniem pleców w odcinku piersiowym). Dzieci z plecami okrągłymi często mają pochyloną głowę, barki wysunięte do przodu oraz przykurczoną klatkę piersiową, co może powodować bóle pleców i problemami z oddychaniem.

Skolioza czyli boczne skrzywienie kręgosłupa jest to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa. Postawa ciała dziecka jest asymetryczna co można zauważyć patrząc na dziecko z przodu i z tyłu. Skoliozy mogą być wrodzone i nabyte. Wymagają natychmiastowej terapii, ponieważ są przyczyną dużej deformacji sylwetki dziecka. Skoliozy prowadza z czasem do zaburzeń w funkcjonowaniu poszczególnych narządów wewnętrznych (zależnie od wysokości umiejscowienia skoliozy). Ruch ciała staje się także asymetryczny, często pojawiają się różnice w długości nóg z powodu obniżenia jednej strony miednicy. Boczne skrzywienia zaburzają funkcjonowanie wielu układów i narządów, mogą wystąpić też objawy ze strony układu nerwowego.

Płaskostopie to wada dotycząca stóp dziecka. Łuk przyśrodkowy stopy jest zbyt obniżony,  co powoduje, że stopa jest spłaszczona lub nawet cała przylega do podłoża. Płaskostopie jest często efektem dużych obciążeń statycznych i dynamicznych oraz konsekwencją źle dobranego obuwia lub nadwagi.

Koślawość to wada dotycząca nóg, charakteryzuje się układaniem przez dzieci nóg w kształt litery X. Może być skutkiem szybkiego wzrostu dziecka. Bardzo często wpływa na chód dziecka, który staje się niezgrabny, chwiejny, a także sprawiający ból. Koślawość ma szansę wyleczenia tylko w wieku dziecięcym, prawie zawsze towarzyszy jej płaskostopie.

Najpowszechniejsze zaniedbania powodujące wady postawy to m.in.: brak ruchu, brak odpowiedniego rodzaju ruchu dobranego do możliwości i potrzeb dziecka, nieprawidłowe wzorce ruchowe ( podczas wykonywania wszelkich czynności dna codziennego), niepoprawny wzorzec chodu, niepoprawna postawa ciała w pozycjach statycznych (takich jak: siedzenie, stanie, leżenie).

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których
dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 

 

%d bloggers like this: