Sportowa świetlica

SPORTOWA

Program “Mali Wspaniali – Sportowa Świetlica” powstał z myślą o potrzebach i zainteresowaniach dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy. Jest to grupa zróżnicowana wiekowo (6-12 lat) o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach.

 Ruch jest naturalną potrzebą każdego człowieka, której zaspokojenie zapewnia równowagę psychiczną i fizyczną. Zajęcia ruchowe poprawiają stan zdrowia, wpływają na prawidłowy rozwój fizyczny, integrują grupę. Najważniejszą istotą i sensem aktywności ruchowej jest nastawianie na wspólną zabawę, kształtowanie właściwej postawy w grupie, nabycie umiejętności w zakresie określonej formy ruchu a nie na wyczyn sportowy.IMAG2170

             Zadaniem programu jest zachęcenie do aktywności ruchowej i przybliżenie dalekowschodniej sztuki walki, pokazanie sposobu na życie poprzez wzmacnianie pozytywnych wzorców i krzewienie ducha walki. Nauka kontrolowania emocji i poczucia bezpieczeństwa. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości.

            Program na poziomie szkoły podstawowej ma za zadanie przeciwdziałać otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizować środowisko szkolne i uczyć współzawodnictwa sportowego. Główną potrzebą realizacji programu „Mali Wspaniali-Sportowa świetlica” jest zmiana przyzwyczajeń i nawyków dzieci na poziomie szkół podstawowych. Realizacja programu pozwoli na nauczenie każdego, niezależnie od wieku i siły fizycznej radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, radzenia sobie z nieprawidłowymi nawykami nabytymi wskutek trybu życia właściwego współczesnej cywilizacji. Należą do nich wady postawy, upośledzenia aparatu ruchowego i oddechowego.

IMAG2190

W każdej chwili możesz dołączyć do grona “Małych Wspaniałych” zapisując się w świetlicy szkolnej lub telefonicznie pod nr.794602404

Serdecznie zapraszamy.:-)

 

 

 

%d bloggers like this: