Regulamin opłat

(wyciąg z Uchwały MKKT NIKOBUSHI)                            

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I OPŁATY ZA ZAJĘCIA W KLUBIE (Regulamin opłat MKKT)

Poniżej zamieszczone różnice w składkach wynikają z podjętych uchwał Zarządu Klubu na potrzeby realizowania programów przy współpracy z: UMGM, UMSW, SPGM, PUKT, oraz MKDNiS. Nieodpłatne zajęcia w Klubie wynikają z przynależności do Klubu. Odpłatne zajęcia- to dodatkowe szkolenia organizowane na potrzebę rozwoju aktywności fizycznej

                                        § 1

 1. Miesięczna składka członkowska podstawowa:
 2. Odziały Grodzisk Mazowiecki OG140 zł /osoba
 3. Oddział Radziejowice OR140 zł /osoba
 4. Oddział Mszczonów OM – 140 zł /osoba
 5. Oddział Warszawa OW160 zł/osoba
 6. Semestralna składka członkowska: 650 zł/osoba 
 7. Semestralna składka członkowska dla Oddziału Warszawa 750zł/osoba
 • I semestr: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń 
 • II semestr: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec

Roczna składka członkowska: 1200zł /osoba

Roczna składka członkowska dla Oddziału Warszawa 1400zł /osoba

                                        § 2
1.
Opłata wpisowa: 60zł (jednorazowa opłata przy składaniu deklaracji członkowskiej MKKT dającej
pełne członkostwo w klubie)
                                       § 3

 1. Składka członkowska rodzinna: „1+” (2 osoby ćwiczące 140+120) 260zł (300zł OW)
 2. Składka członkowska rodzinna: „2+” (3 osoby ćwiczące 140+120+100) 360zł (420zł OW)
 3. Składka członkowska rodzinna: „3+” (4 osoby ćwiczące 140+120+100+80) 440zł (520zł OW)
 4. Składka członkowska rodzinna „4+” (5 osób ćwiczących 140+120+100+80+1) 441zł (521 zł OW)

                                       § 4
1.
Opłata postojowa: 80zł (przy zgłoszonej wcześniej na piśmie nieobecności trwającej ponad 1 m-c w
celu zachowania pełnego członkostwa w klubie)
                                       § 5
1. Opłata za pojedynczy trening: 70 zł
                                       § 6
1. Zajęcia w ramach programu „SPORTOWA ŚWIETLICA”: 100zł (osoba/miesiąc)
2. Zajęcia w ramach programu
„MAŁY KARATEKA”: 90zł (osoba/miesiąc)
3. Zajęcia w ramach programu
„INWAZJA RUCHEM”- tabata: 100zł (osoba/miesiąc)

Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI
Siedziba biura klubu: ul. Cedrowa 1d, 05-825 Czarny Las tel. 794 602 404, 794 603 404
www.karatenikobushi
.pl; e-mail: biuro@karatenikobushi.pl
Klub zrzeszony w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego
                                       § 7
1. Ze zniżek korzystać mogą tylko osoby, które mają wypełnioną i złożoną w Klubie deklarację
członkowską MKKT NIKOBUSHI oraz mają aktualną – opłaconą roczną licencję PUKT (informacje
dot. licencji PUKT na stronie
www.karatenikobushi.pl oraz www.pukt.pl)
2.
Dane do wpłat: Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI
UL.CEDROWA 1D, CZARNY LAS 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
Nr konta bankowego: ING BANK 08 1050 1012 1000 0090 3036 3288
3. Treść przelewu: imię i nazwisko osoby, która uczestniczy w zajęciach; składka członkowska za m-c…./…..r. lub składka członkowska rodzinna za m-c…./…, składka semestralna za I lub II semestr
lub składka roczna czy opłata za trening w dniu, opłata postojowa …
Przykład: Jan Nowak, składka członkowska za m-c 9/2023r.,
(UWAGA! PRZELEW O INNEJ TREŚCI BĘDZIE ZWRACANY DO NADAWCY)
                                        § 8
1. Termin opłaty składki członkowskiej:
do 10 dnia każdego miesiąca (za dany miesiąc)
2. W przypadku braku wpłaty w terminie, następuje naliczanie zgodnie z § 5 regulaminu.
                                        § 9
1.
Opłata egzaminacyjna: 80zł (zgodnie z Uchwałą PUKT)
2.
Licencja PUKT roczna: stawka zgodna z Uchwałą PUKT (do wiadomości na www.pukt.pl)
3. Treningi indywidualne:

1 godzina 12 godzin 24 godzin
1 osoba = 150,00 zł 1 300,00 zł 2 400,00 zł
2 osoby = 180,00 zł 1 500,00 zł 2 800,00 zł
3 osoby = 200,00 zł 1 700,00 zł 3 200,

 

%d bloggers like this: