Regulamin opłat

(wyciąg z Uchwały MKKT NIKOBUSHI)                            

R E G U L A M I N   O P Ł A T                                     

Obowiązujący od 28.08.2017 r  

SKŁADKI CZLONKOWSKIE I OPŁATY ZA ZAJĘCIA W KLUBIE (Regulamin opłat MKKT)

Składka członkowska MKKT NIKOBUSHI jest stała i wynosi 120zł/m-c.
Poniżej zamieszczone różnice w składkach wynikają z podjętych uchwał Zarządu Klubu na potrzeby realizowania programów przy współpracy z:
UMGM, UMSW, SPGM, MZKT, PZKT, oraz MSiT.
Nieodpłatne zajęcia w Klubie wynikają z przynależności do Klubu.
Odpłatne zajęcia- to dodatkowe szkolenia organizowane na potrzebę rozwoju karate tradycyjnego w naszym województwie. 

 • 1
 1. Miesięczna składka członkowska podstawowa: 120zł (1 osoba)
 2. Kwartalna składka członkowska: 350zł (1 osoba)
 3. IV kwartał: październik, listopad, grudzień
 4. I kwartał: styczeń, luty, marzec
 5. II kwartał: kwiecień, maj, czerwiec
 6. Roczna składka członkowska : 1100zł (1 osoba)
 • 2
 1. Opłata wpisowa: 60zł (jednorazowa opłata przy składaniu deklaracji członkowskiej MKKT dającej pełne członkostwo w klubie)
 • 3
 1. Składka członkowska rodzinna: „1+” (2 osoby ćwiczące 120+100) 220zł
 2. Składka członkowska rodzinna: „2+” (3 osoby ćwiczące 120+100+80) 300zł
 3. Składka członkowska rodzinna: „3+” (4 osoby ćwiczące 120+100+80+60) 360zł
 4. Składka członkowska rodzinna „4+” (5 osób ćwiczących 120+100+80+60+1) 361zł 
 • 4
 1. Opłata postojowa: 40zł ( przy zgłoszonej wcześniej na piśmie nieobecności trwającej ponad 1 m-c w celu zachowania pełnego członkostwa w klubie) 
 • 5
 1. Opłata za pojedynczy trening: 50 zł
 • 6
 1. Zajęcia w ramach programu „SPORTOWA ŚWIETLICA”: 60zł (osoba/miesiąc)
 2. Zajęcia w ramach programu „MAŁY KARATEKA”: 40zł (osoba/miesiąc)
 3. Zajęcia w ramach programu „INWAZJA RUCHEM”: 80zł (osoba/miesiąc)
 4. Zajęcia w ramach programu „TRZYMAJ PION”: 80zł(osoba/miesiąc) 
 • 7 
 1. Ze zniżek korzystać mogą tylko osoby, które mają wypełnioną i złożoną w Klubie deklarację członkowską MKKT NIKOBUSHI oraz mają aktualną – opłaconą roczną licencję PZKT  (informacje dot. licencji PZKT na stronie karatenikobushi.pl oraz www.karate.pl )
 1. Dane do wpłat:

Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI UL.CEDROWA 1D, CZARNY LAS 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI Nr konta bankowego: ING BANK 08 1050 1012 1000 0090 3036 3288 

 1. Treść przelewu:

imię i nazwisko osoby, która uczestniczy w zajęciach; składka członkowska za m-c…./…..r.
lub składka członkowska rodzinna za m-c…./…,
składka kwartalna za I,II lub IV kwartał
lub składka roczna czy opłata za trening w dniu, opłata postojowa …
Przykład: Jan Nowak, składka członkowska  za m-c 9/2015r.,

(UWAGA! PRZELEW O INNEJ TREŚCI BĘDZIE ZWRACANY DO NADAWCY)

 • 8 
 1. Termin opłaty składki członkowskiej: do 10 dnia każdego miesiąca (za dany miesiąc)
 2. W przypadku braku wpłaty w terminie, następuje naliczanie zgodnie z 5 regulaminu.
 3. Każdy członek klubu (opiekun prawny/rodzic – za osobę niepełnoletnią ) zapoznanie się z obowiązującym regulaminem opłat potwierdza własnoręcznym podpisem (u instruktora prowadzącego zajęcia)
 • 9 
 1. Opłata egzaminacyjna: 80zł (zgodnie z Uchwałą PZKT)
 2. Licencja PZKT roczna: stawka zgodna z Uchwałą PZKT (do wiadomości na www.karate.pl)
 3. Treningi indywidualne: 
1 godzina 12 godzin 24 godzin
1 osoba = 200,00 zł 1 200,00 zł 2 400,00 zł
2 osoby = 160,00 zł 1 440,00 zł 2 880,00 zł
3 osoby = 150,00 zł 1 560,00 zł 3 120,00 zł

 

 

%d bloggers like this: