Czytaj więcej

Funkcja stopni uczniowskich i mistrzowskich w szkoleniu karate

Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać nabyte umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o osiągnięciach i ukazuje, ile jeszcze karateka musi się nauczyć. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą karate jako ciągłego procesu nauki i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich. Pas symbolizuje nieustającą pracę w codziennym treningu i rozwój jednostki w sztuce karate. Kandydat, który podchodzi do egzaminu, mając pewność, że zdobędzie pas, musi wykazać się kondycją fizyczną i wiedzą o wymaganych technikach. Podejściem swym wskazuje na niezbędną dojrzałość umysłową, zrównoważenie wewnętrzne, wiarę w siebie oraz zaufanie w wynik egzaminu. Fizycznie i psychicznie jest gotów dać z siebie wszystko. W tym sensie cały proces przygotowywania się do egzaminu podporządkowany jest ostatecznemu celowi osiągnięcia szczytowych możliwości w momencie sprawdzania umiejętności. Trenując dla tego celu, kandydat będzie przygotowany i sprawi dobre wrażenie dzięki wierze we własne siły i zrównoważeniu. Dlatego właśnie pas symbolizuje coś więcej niż tylko rozwój w sensie technicznym oraz znajomość i umiejętność zastosowania pewnych technik. Każdy kolejny pas stanowi po prostu następne wyzwanie na drodze do samodoskonalenia się, która nie zna ograniczeń…

 
UWAGA!
Tylko certyfikat wydany przez PUKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

 

9 KYU – BIAŁY PAS

I. Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:
karate tradycyjne
karateka
sensei
oss!
karatega

II. ETYKIETA
ukłon (rei) w pozycji stojącej
ukłon (rei) w pozycji siedzącej
zachowanie się na sali treningowej (dojo)
wejście na dojo, wyjście z dojo
jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
sposób wiązania pasa (obi)
sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

III. KIHON (technika)
(HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
(KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)
(HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)
(ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)

IV. OKRES TRENINGU
1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)

V. OBJAŚNIENIA SYMBOLI POZYCJI:
(HD) – Heiko-dachi
(KI) – Kiba-dachi
(HsD) – Heisoku-dachi
(ZE) – Zenkutsu-dachi

8 KYU – ŻÓŁTY PAS

I. KATA
Heian Shodan (Nr 1)

II. KIHON
1. (ZE)-> C.-Oizuki (ZE) (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE) (P)
4. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
5. (ZE)-> C.-Maegeri ->(ZE) (P)

III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach).

7 KYU – POMARAŃCZOWY PAS

I. KATA
Heian Nidan (Nr 2)

II. KIHON

1. (ZE)-> J.-Oizuki (ZE) (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
6. (ZE)-> J.-Maegeri ->(ZE) (P)
7. (KI)->  J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
8. (KI)->  C.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

6 KYU – ZIELONY PAS

I. KATA
Heian Sandan (Nr 3)

II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE) (T)
6. (PW)-> Kizami Zuki, Gyakuzuki (PWP)
7. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
8. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri ->(ZE) (P)
9. (KI)-> J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (KI)-> C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
11. (ZE)-> C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE) (P)

III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
Mawashigeri: J.x2

V. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

5 KYU – PIERWSZY NIEBIESKI PAS

I. KATA
Heian Yondan (Nr 4)

II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
6. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
7. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
8. (KI)-> J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

III. KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
 a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
 b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
 a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
 b) Uke-waza (bloki)

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

4 KYU – DRUGI NIEBIESKI PAS

I. KATA
Heian Godan (Nr 5)

II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
6. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
7. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
8. (KI)-> J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE) 


III. KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
 a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
 b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
 b) Uke-waza (bloki)

IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

3 KYU – PIERWSZY BRĄZOWY PAS

I. KATA
Bassai Dai 

II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri – w przód
J.-Yoko Keage – w bok >(ZE) (M)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
1. Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
 a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
 b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
 a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
b) Uke-waza (bloki)

2. Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

2 KYU – DRUGI BRĄZOWY PAS

I. KATA
Jion 

II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri – w przód
J.-Yoko Kekomi – w bok >(ZE) (M)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
1. Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
 a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
 b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
 a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
b) Uke-waza (bloki)

2. Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

1 KYU – PIERWSZY BRĄZOWY PAS

I. KATA
Kanku Dai 

II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri – w przód
J.-Yoko Keage – w bok
J.-Yoko Kekomi >(ZE) (M)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE
1. Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
Dowolny wybór: SEN (na początku ataku) lub GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika).

2. Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. OKRES TRENINGU
Cztery miesiące treningu (udział w minimum 32 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

Jak zapisać się na egzamin w systemie PUKT:↓

Zobacz prezentację wiązania pasa:↓

Tutaj warto zajrzeć:↓

Link do strony-Nr.1

Link do strony-Nr.2

%d bloggers like this: