Aktualności

Egzaminy Klubowe na Stopnie Uczniowskie

Egzaminy Klubowe na Stopnie Uczniowskie

EGZAMINY NA STOPNIE UCZNIOWSKIE W KLUBIE MKKT NIKOBUSHI:

Grodzisk Mazowiecki: 23 marca 2019 (sobota) od godziny 14.00

Centrum Kultury  ul. Spółdzielcza 9,  sala lustrzana I piętro

od godziny 13.00 wspólny trening, rejestracja osób zdających egzaminy na stopnie 9,8,7 kyu

od godziny 14.00 egzaminy na stopnie 9,8,7 kyu

od godziny 15.00 egzaminy na  6,5,4  kyu 

Warszawa: 29 marca 2019 (piątek) od godziny 18.00

Szkoła Podstawowa Nr 375, sala gimnastyczna „Mała”  I piętro,  ul. Abrahama 10, Warszawa

od godziny 18.00 wspólny trening, egzaminy na stopnie 9,8,7 kyu

od godziny 18.45 egzaminy na  6,5,4 kyu 

Osoby chcące przystąpić do egzaminu muszą łącznie spełniać poniższe warunki:

Na 3 dni przed planowaną datą egzaminu ( 20.03, 26.03)  złożyć kartę zgłoszeniową do egzaminu u instruktora prowadzącego (karty do pobrania u instruktorów)

Wszelkie braki należy wyjaśnić przed egzaminem, niespełnienie któregokolwiek z poniżej wymienionych warunków dopuszczenia  dyskwalifikuje daną osobę z przystąpienia do egzaminu

Warunki do spełnienia (łącznie): 

1. Złożona deklaracja członkowska w klubie MKKT

2. Osoby, które złożyły deklarację po 1 września 2015 opłacone wpisowe w wysokości 60zł

3. opłacone składki członkowskie z marcową  włącznie

4. opłacona indywidualna licencja PZKT roczna w wysokości 40zł

5. opłacona opłata egzaminacyjna 80zł

6. złożony oryginał karty zgłoszeniowej do egzaminu(podpisanej przez opiekuna prawnego gdy do egzaminu przystępuje osoba niepełnoletnia)

7. w przypadku braku paszportu PZKT (budopasu) złożone 1 zdjęcie (w formacie zbliżonym do legitymacyjnego).  Paszport  jest wyrabiany bezpłatnie w ramach lic. PZKT

Uwaga! ( wszyscy zawodnicy Kadry Klubu Oddział Warszawa uczestniczą obowiązkowo w egzaminie jako formie treningu)

Zobacz wymagania egzaminacyjne

Na wątpliwości i pytania odpowiada biuro MKKT tel. 794 602 404

 

%d bloggers like this: